Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

φίλος, ά-φιλος

φίλος,
χαρά και λύπη .
φίλος,
χαρά ;
λύπη ;
φίλος ;
ά- φίλος ,
ξέ- φίλος,
έκ- φίλος.
_____________________

Αναγνώστες

Συνεργάτες